Zmiany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
2019-02-06
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

proszę o informacje na temat ewentualnej liczby zlikwidowanych łóżek w szpitalach województwa małopolskiego w związku z wejściem w życie przepisów o standardach świadczenia opieki pielęgniarskiej. Proszę w szczególności o dane w jakich placówkach zostały zlikwidowane łóżka i na jakich oddziałach.

Oto nasza odpowiedź:

Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego – wpłynęły następujące wnioski o wpis zmian w rejestrze w zakresie zmiany liczby łóżek szpitalnych.

Zaznaczmy, że podmioty lecznicze składające wnioski nie mają obowiązku podawania przyczyny zmniejszania czy zwiększania liczby łóżek, dlatego też nie posiadamy wiedzy w tym zakresie.

Podmioty lecznicze (szpitale), które w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. złożyły wnioski o wpis zmian w rejestrze w zakresie zmiany liczby łóżek szpitalnych:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko - zmniejszono o 13 łóżek, tj.:
- Oddział Chorób Płuc z 25 na 22 (3 ł),
- Oddział Dziecięcy z 25 na 20 (5 ł.)
- Oddział Ginekologiczno- Położniczy z Pododdziałem Noworodkowym z 20 na 17 (3 ł.),
- Pododdział Noworodkowy z 12 na 10 (2 ł.).
Pozostało ogółem 263 łóżka.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul M. Kopernika 13, 32-100 Proszowice – zmniejszono o 48 łóżek, tj.:
- Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem ICM z 55 na 46 (9 ł.)
- Oddział Chirurgii Ogólnej z 48 na 36 (12 ł.)
- Oddział dziecięcy z 25 na 15 (10 ł.)
- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 30 na 20 (10 ł.)
- Oddział Pulmonologiczny z 32 na 28 (4 ł.)
- Oddział Ginekologiczno- Położniczy z Pododdziałem Noworodkowym z 50 na 45 (5 ł.),
Pozostało ogółem 184 łóżka.

Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz – wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie o 53 łóżek, tj.:
- Oddział Chirurgiczny 34 na 27 (7 ł),
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z 26 na 21(5 ł.)
- Oddział Ginekologiczno- Położniczy z Izbą Przyjęć z 40 na 35 (5 ł.)
- Oddział Neonatologiczny z 13 na 10 (3 ł.)
- Oddział Pediatryczny z 35 na 16 (19 ł.),
- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Izbą Przyjęć z 20 na 16 (4ł.)
- Oddział Kardiologiczny z 35 na 25 (10 ł.)
Pozostało ogółem 245 łóżka.
Po czym złożono powtórny wniosek o zmniejszenie łóżek o 9 łóżek na oddziałach:
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z 21 na 17 (4ł.)
-Oddział Kardiologiczny z 25 na 20 (5ł.)
Pozostało ogółem 236 łóżek.

Szpital św. Anny w Miechowie , ul. Szpitalna 2, 32-200 Miechów - zmniejszono o 31 łóżek, tj.:
- Oddział Chorób Wewnętrznych o profilu Ogólnym z 35 na 32 (3 ł),
- Oddział Chirurgiczny o profilu Chirurgii Ogólnej ,
- Urazowo-Ortopedycznym, Urologicznym z 55 na 35 (20 ł.)
- Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Blokiem Porodowym z 42 na 34 (8 ł.)
Pozostało ogółem 284 łóżka.

Specjalistyczny Szpital im Edwarda Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów – zmniejszono o 18 łóżek tj.:
- Oddział Dermatologii z 25 na 18 (7 ł.),
- Oddział Pulmonologiczny z 37 na 35 (2 ł.)
- Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej z 36 na 30 (6 ł.),
- Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii z 33 na 30 (3 ł.),
Pozostało ogółem 351 łóżek.

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o., ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków zmniejszono o 15 łóżek tj.:
- Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii z Pododdziałem Terapii Wewnątrznaczyniowej z 44 na 36 (8ł.)
- Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii z 36 na 29 (7ł.)
Pozostało ogółem 109 łóżek.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Aleja Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków - zmniejszono o 23 łóżka, tj.:
- Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji z 45 na 22 (23ł.),
Pozostało ogółem 93 łóżka.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków zmniejszono o 21 łóżek, tj.:
- Odział Psychiatrii Dorosłych z 76 na 55 (21ł.)
Pozostało ogółem 1330 łóżek.

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów zmniejszono o 56 łóżek tj.:
- Oddział Dziecięcy z 40 na 28 (12 ł.)
- Oddział Chirurgii Ogólnej z 38 na 35 (3 ł),
- Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ z 33 na 31 (2 ł.)
- Oddział Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej z 37 na 31 (6 ł.)
- Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Ostrych Zatruć z 34 na 32 (2ł.)
- Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Ginekologią Onkologiczną z 35 na 30 (5 ł.)
- Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka z 24 na 18 (6 ł.),
- Oddział Ortopedyczno-Urazowy z 40 na 30 (10 ł.)
- Oddział Chirurgii Dziecięcej z 20 na 14 (6 ł.)
- Oddział Radioterapii z 32 na 30 (2 ł.)
- Oddział Chirurgii Onkologicznej z 22 na 20 (2 ł.)
Pozostało ogółem 660 łóżek.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica Zdrój, zmniejszono o 8 łóżek:
-Oddział chorób wewnętrznych, z 48 na 44 (4 ł.)
- Oddział gin-położniczy z 30 na 26 (4 ł.)
Pozostało ogółem 164 łóżka.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka zmniejszono o 46 łóżek, tj.:
-Oddział neurologiczny z 16 na 12 (4 ł.)
-Oddział wewnętrzny z pododdziałem nefrologicznym z 51 na 47 (4 ł.)
-Oddział kardiologiczny z 36 na 32 (4 ł.)
-Oddział pediatryczny z 40 na 30 (10 ł.)
-Oddział urologiczny 24 na 20 (4 ł.)
-Oddział gin.-położniczy z 55 na 47 ( 8 ł.)
-Oddział neonatologiczny z 31 na 29 (2 ł.)
-Oddział chirurgiczny z 32 na 28 (4 ł.)
-Oddział urazowo-ortopedyczny z 31 na 27 (4 ł.)
-Oddział reumatologiczny z 16 na 15 (1 ł.)
-Oddział obserwacyjno-zakaźny z 15 na 14 (1 ł.)
Pozostało ogółem 407 łóżek.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4 32-600 Oświęcim – zmniejszono o 35 łóżek tj.:
-Oddział ginekologiczno-położniczy z 50 na 45 (5 ł.)
-Oddział chirurgii ogólnej z 40 na 35 (5 ł.)
-Oddział noworodkowy z 22 na 17 (5 ł.)
-III Oddział chorób wewnętrznych (remont oddziału) z 51 na 31 (20 ł.)
Pozostało ogółem 381 łóżek.

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice – zmniejszono o 24 łóżka tj.:
-Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z Pododdziałem Urologicznym oraz Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej z 41 na 35 (6 ł.)
-Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu z 24 na 22 (2 ł.)
-Oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej z 40 na 35 (5 ł.)
-Oddział noworodków i wcześniaków z 33 na 24 (9 ł.)
-Oddział internistyczno-endokrynologiczny z 38 na 36 (2 ł.)
Pozostało ogółem 448 łóżek.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, zmniejszono o 2 łóżka, tj.:
-Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii: liczba łóżek ogółem zmniejszona z 80 do 74 (-6 ł.) (w tym liczba łóżek intensywnej opieki medycznej z 6 do 0),
-Oddział Kliniczny Elektrokardiologii: liczba łóżek ogółem zmniejszona z 18 do 16 (-2 ł) (w tym liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego z 8 do 4)
-Oddział Anestezjologii i intensywnej terapii: liczba łóżek ogółem zwiększona z 23 do 29 (+6 ł) (w tym liczba łóżek intensywnej terapii z 23 do 29)
Pozostało ogółem 626 łóżek.
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zmniejszono o 27 łóżek tj.:
-Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego liczba łóżek ogółem zmniejszona z 20 do 16 (-4 ł.)
-Oddział Neurologiczny liczba łóżek ogółem zmniejszona z 30 do 23 (-7 ł.)
-Oddział Onkologii i Hematologii, liczba łóżek ogółem zmniejszona z 56 do 50 (-6 ł.)
-Oddział Pediatrii i Gastroenterologii liczba łóżek ogółem zmniejszona z 32 do 30 (-2 ł.)
-Oddział Pediatrii, Reumatologii i Chorób Środowiskowych liczba łóżek ogółem zmniejszona z 64 do 56 (-8 ł.)
Pozostało ogółem 458 łóżek.

SCANMED Spółka Akcyjna, zmniejszono o 47 łóżek tj,:
-Oddział zabiegowy ortopedyczny liczba łóżek ogółem zmniejszona z 25 do 18 (-7 ł.)
-Oddział kliniczny neurochirurgiczny liczba łóżek ogółem zmniejszona z 24 do 23 (-1 ł.)
-Oddział zabiegowy chirurgiczny liczba łóżek ogółem zmniejszona z 14 na 13 (-1 ł.)
-Oddział kardiologiczny liczba łóżek ogółem zmniejszona z 36 do 13 (-23 ł.)
-Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej liczba łóżek ogółem zmniejszona z 34 do 28 (-6 ł.)
-Oddział pediatrii liczba łóżek ogółem zmniejszona z 15 do 14 (-1 ł.)
-Oddział ginekologii i położnictwa z pododdziałem neonatologii liczba łóżek ogółem zmniejszona z 38 do 35(-3 ł.)
-Oddział chirurgii ogólnej liczba łóżek ogółem zmniejszona z 35 do 27 (-8 ł);
Pozostało ogółem 534 łóżek.

Ponadto jeden podmiot zgłosił zwiększenie liczby łóżek:

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Aleja Modrzewiowa 22 30-224 Kraków zgłoszono zwiększenie liczby łóżek o 8 tj.:
-Oddział Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji: liczba łóżek zwiększona z 22 do 30 (+8 ł.).
Obecnie jest ogółem 101 łóżek.
201901015 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj