Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
2019-01-08
Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

Chciałabym spytać o wojewódzki plan ratownictwa medycznego dla Państwa regionu. Czy ten, które mają obowiązywać od 1 kwietnia br., został już opracowany? Jakie zmiany w stosunku do obowiązującego zostały w nim przewidziane? Czy zmienią się rejony operacyjne lub liczba dyspozytorni?

Interesują mnie też konsekwencje upaństwowienia ratownictwa dla Państwa województwa. Czy likwidacja prywatnych karetek wpłynie na poziom zabezpieczenia? Czy są u państwa prywatne karetki, jeśli tak – ile? Czy ich zastąpienie będzie stanowić problem?


Oto nasza odpowiedź:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 z późn. zm.), „Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne” jest sporządzany przez Wojewodę.

„Wojewódzki plan działania systemu…” zawiera informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa. Szczegółowy zakres danych zawartych w „Wojewódzkim planie działania systemu…” oprócz art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. określają zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z 8 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2154).

„Wojewódzki plan działania systemu…” dzieli się na część jawną, podlegającą publikacji oraz część niepodlegającą publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostały wyłączone następujące informacje, o których mowa w art. 21 ust. 16 ww. ustawy:
• kalkulacja kosztów zespołów ratownictwa medycznego
• sposób współpracy z organami administracji publicznej i jednostkami systemu, z innych województw,
• sposób współpracy jednostek systemu, z jednostkami współpracującymi z systemem
• informacje o lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego
• opis struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
• lokalizacja dyspozytorni medycznej,
• sposób współpracy między dyspozytorniami medycznymi.

„Wojewódzki plan działania systemu…” obowiązujący od 1 kwietnia 2019 r. został przekazany do zatwierdzenia i akceptacji przez Ministra Zdrowia 30 listopada 2018 r., zgodnie z art. 21b ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1115).

Według stanu na 9 stycznia 2019 r., Wojewoda Małopolski nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od Ministra Zdrowia w kwestii przekazanego obowiązującego od 1 kwietnia 2019 r. „Wojewódzkiego planu działania systemu…”

W związku z wejściem w życie z dniem 26 czerwca 2018 roku ustawy z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115), od 1 kwietnia 2019 r. zostaje wprowadzona nowa zmieniona definicja rejonu operacyjnego, który będzie tożsamy z rejonem operacyjnym dyspozytorni medycznej.

W związku z powyższym, z dniem 1 kwietnia 2019 r.:

Funkcjonujące na terenie województwa małopolskiego rejony operacyjne ZRM, zostają dostosowane do rejonów działania dyspozytorni medycznych. Tym samym powstaną nowe rejony operacyjne pokrywające się z rejonami działania dyspozytorni medycznych:

• Krakowski Rejon Operacyjny będący jednocześnie rejonem działania Dyspozytorni Medycznej Nr 1, obejmować będzie następujące powiaty:

- miasto Kraków, krakowski, proszowicki, miechowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, wielicki, nowotarski, tatrzański.

• Karpacki Rejon Operacyjny będący jednocześnie rejonem działania Dyspozytorni Medycznej Nr 2, obejmować będzie następujące powiaty:

- miasto Nowy Sącz, nowosądecki, miasto Tarnów, tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski, limanowski, gorlicki.

Liczba Dyspozytorni Medycznych pozostaje bez zmian, tj. funkcjonują dwie Dyspozytornie Medyczne, po jednej dla każdego z dwóch rejonów operacyjnych.

W Małopolsce 19 z 20 dysponentów Zespoły Ratownictwa Medycznego to jednostki publiczne posiadające 130 ZRM, natomiast jeden niepubliczny dysponent ZRM posiada tylko cztery ZRM.

Gdyby wystąpiła konieczność zastąpienia niepublicznych ZRM przez inne publiczne podmioty, zostaną podjęte stosowne działania.

Wojewoda, zgodnie z ustawą, wskazuje miejsce stacjonowania rodzaj i liczbę ZRM na terenie województwa. Świadczeniodawców wyłania natomiast w ramach konkursu ofert Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie Planu PRM, który zawiera powyżej wymienione elementy. Konkurs ogłoszony przez NFZ określa standardy, które musi spełnić ZRM.
Informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj