Ukraińcy w Małopolsce
2019-01-07
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Chcemy zrobić temat o Bożym Narodzeniu prawosławnych, potrzebujemy informacji, ilu mamy teraz Ukraińców w Krakowie.

Oto nasza odpowiedź:

Informacje na temat cudzoziemców deklarujących pobyt na terenie Małopolski z wyszczególnieniem miasta Krakowa pokazuje poniższa tabela. Przedstawione dane odnoszą się wyłącznie do liczby cudzoziemców posiadających ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Małopolskiego. Należy pamiętać, iż nie są to dane równoznaczne z liczbą wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w Krakowie czy województwie. Poza dokumentami wydawanymi przez Wojewodę, których dotyczy zestawienie, znaczna część cudzoziemców przyjeżdża do Polski i przebywa w naszym kraju na podstawie ruchu bezwizowego, ważnych wiz krajowych lub wiz Schengen oraz kart pobytu wydanych przez inne kraje UE. Dokumenty te nie są wydawane i rejestrowane przez Wojewodę. Szacunkowe dane może posiadać Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie.
201901015 informacjatabela cudzoziemcy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj