Wokół koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
2019-01-07
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Czy Państwa Urząd ma obecnie zaległości dotyczące wniosków 500 plus? Jeśli tak, o jakiej liczbie zaległych wniosków mowa? Skąd opóźnienie? Czy zaległości dotyczą także poprzedniego okresu rozliczeniowego?

Oto nasza odpowiedź:

Dopiero od roku realizacją m.in. wniosków o świadczenie wychowawcze w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, tj. przemieszczaniem się członków rodziny do krajów UE, EOG i Szwajcarii, zajmują się poszczególni wojewodowie. Wojewoda Małopolski, z dniem 1 stycznia 2018 roku, przejął około 69 tysięcy spraw niezałatwionych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, tj. ponad 25% zaległości w całej Polsce - w tym ponad 21 tysięcy nierozpatrzonych wniosków o świadczenia wychowawcze zarówno z pierwszego okresu zasiłkowego (2016/2017), jak i kolejnego.

Jednocześnie w samym 2018 roku wpłynęło ponad 19 tysięcy nowych wniosków ws. „500+” (w ramach ogólnej liczby ponad 38 tysięcy spraw, które wpłynęły do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w 2018 roku).

Podjęte w ostatnim roku działania organizacyjne, wdrożenie nowych rozwiązań oraz nabycie sprawności przez pracowników bezpośrednio przełożyły się na zwiększenie tempa realizacji spraw (wzrost wydajności z poziomu 1,7 spraw dziennie w I półroczu do poziomu 3,3 spraw/dzień w IV kwartale 2018 r., wzrost liczby spraw załatwianych tygodniowo z około 459 w I półroczu do poziomu ok 1400 od września 2018 r.) – co pozwoliło na załatwienie około 74% przejętych wniosków o świadczenie wychowawcze i rozpatrzenie około 33% wniosków ws. „500+”, które wpłynęły już bezpośrednio do Wojewody po 1.01.2018 roku.

Łącznie w 2018 roku Wojewoda Małopolski rozpatrzył ponad 45 000 spraw o świadczenia rodzinne i wychowawcze, podczas gdy w roku 2017 Marszałek (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) załatwił 16 500 spraw.

Warto podkreślić, iż załatwienie wszystkich przejętych spraw w roku 2018, uwzględniając jednoczesny wpływ spraw nowych, z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe. Sprawy z zakresu koordynacji nie są sprawami prostymi, często wymagają uzyskania informacji z zagranicy i/lub uzupełnienia dokumentacji przez stronę, co wydłuża czas postępowania.

Tym samym, z ponad 21 tysięcy przejętych wniosków o świadczenia wychowawcze oraz około 20 tysięcy wniosków o to świadczenie z 2018 roku, pozostało do realizacji odpowiednio: około 5,5 tysięcy spraw przejętych oraz około 13 tys. wniosków „500+” z 2018 roku. Planujemy zakończenie realizacji przejętych wniosków o świadczenie wychowawcze do końca I kwartału 2019 roku, natomiast spraw z 2018 na przełomie lipca/sierpnia 2019 roku.
20181130informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj