Kiedy fajerwerki?
2019-01-02
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Czy jeśli chodzi o fajerwerki, to jest tak, że można ich używać poza Sylwestrem dopiero po otrzymaniu zgody Wojewody (podobno jest jakieś rozporządzenie/ zarządzenie)?

Oto nasza odpowiedź:

- w Sylwestra i Nowy Rok można używać fajerwerków, ale wyłącznie zgodnie z Kodeksem wykroczeń (jak w każdy inny dzień, czyli tak, by – mówiąc w uproszczeniu – nie szkodzić innym),
- nie są konieczne rozporządzenia porządkowe wojewody zezwalające na używanie fajerwerków w Sylwestra, Nowy Rok czy inny dzień.

Przepisy:
- art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234): w zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
- używanie fajerwerków nie jest uregulowane ustawowo, w jakimś konkretnym dokumencie,
- w przypadku fajerwerków, dostępnych w sprzedaży dla osób pełnoletnich, kwestię zakłócania porządku związaną z ich użyciem reguluje art. 51 kodeksu wykroczeń z 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 618). Jego kolejne zapisy stanowią:
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
20181130informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj