Wokół rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
2018-12-19
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Przygotowuję tekst o normach zatrudnienia pielęgniarek, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 roku. W związku z tym proszę o przekazanie informacji, ile szpitali w ostatnim czasie wystąpiło do Państwa z wnioskiem o wyrejestrowanie łóżek i ilu łóżek to dotyczy.

Oto nasza odpowiedź:

Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego - w ostatnim okresie wpłynęły pojedyncze wnioski ze szpitali województwa małopolskiego dotyczące aktualizacji liczby łóżek, a ich liczba nie odbiega od liczby wniosków składanych systematycznie w rejestrze. Ponadto podmioty lecznicze składające wnioski nie mają obowiązku podawania przyczyny zmniejszania czy zwiększania liczby łóżek, dlatego też nie posiadamy wiedzy w tym zakresie.
20181130informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj