„Maluch” rośnie w siłę
2018-12-13
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik odwiedził dziś dzieci w Jaroszowcu, gdzie od 2016 r. funkcjonuje Klub Dziecięcy „Leśne Skrzaty”. Jest to jedna z 347 placówek, które działają w województwie małopolskim dzięki rządowemu wsparciu w ramach programu „Maluch+”.

W Jaroszowcu odbył się również briefing prasowy. Był on okazją do podsumowania programu „Maluch+” w Małopolsce oraz omówienia naboru ofert do jego przyszłorocznej edycji. W briefingu uczestniczyli: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk, wójt gminy Klucze Norbert Bień oraz kierownik Klubu Dziecięcego „Leśne Skrzaty” w Jaroszowcu Anna Konieczniak.

– Dziś, tutaj w Jaroszowcu, możemy się przekonać, że „Maluch+” sprawdza się, przynosi wymierne korzyści i rośnie w siłę. Ten program to realne wsparcie dla rodzin. Dzieci mają zapewnioną fachową opiekę, a rodzice mogą realizować się zawodowo, godząc pracę z życiem rodzinnym – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Program „Maluch+” w Małopolsce
„Maluch+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. W ciągu ostatnich lat dynamicznie rośnie liczba placówek w województwie małopolskim dofinansowywanych w ramach tego programu. W 2015 r. funkcjonowały 263 żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna. Obecnie w Małopolsce działa 347 tego rodzaju podmiotów, w których znajdują się 8 132 miejsca dla dzieci.

Resort rodziny rozwija program „Maluch+”
Dzięki programowi powstaje infrastruktura ważna dla rodziców najmłodszych dzieci. To ułatwienia dla osób, które chcą łączyć pracę zawodową z wychowywaniem dzieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znacząco zwiększyło finansowanie programu, który wspiera tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. W 2015 r. na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przeznaczono 151 mln złotych. W tegorocznej edycji na program przeznaczono już 450 mln złotych. Taka sama kwota została zabezpieczona w projekcie budżetu państwa na 2019 r. Nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu już się rozpoczął.

Od 2015 r. systematycznie rośnie liczba miejsc opieki nad maluchami. Na koniec 2015 r. funkcjonowało ok. 84 tys. takich miejsc. Ministerstwo szacuje, że na koniec tego roku będzie ich ok. 143 tys., czyli o 70 proc. więcej. Tylko w tej edycji programu utworzono rekordowe 24,5 tys. nowych miejsc w instytucjach opieki.

Nowa edycja programu „Maluch+”
O środki z programu mogą starać się gminy, powiaty, samorządy województwa, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, a także uczelnie.

Nowa edycja programu „Maluch+” na 2019 r. została ogłoszona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 listopada 2018 r. Program wraz z załącznikami znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Maluch+.

W skład Programu, analogicznie jak w roku ubiegłym, wchodzą 4 moduły, w tym moduł 1 podzielony jest na dwa moduły 1a i 1b.

Moduł 1a Podobnie jak w edycji 2018 nacisk położony jest na rozwój instytucji opieki tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) na terenach tych gmin, gdzie nie funkcjonują żadne żłobki i kluby dziecięce utworzone przez jst Nowością w stosunku do poprzedniej edycji Programu jest wprowadzenie w module la zasady niefunkcjonowania na terenie gminy żłobków i klubów utworzonych przez jst (w poprzedniej edycji zasada dotyczyła wszystkich żłobków i klubów - utworzonych przez dowolny podmiot).

Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie zwiększono z 20 do 30 tys. zł, dofinansowanie do 1 miejsca u dziennego opiekuna pozostało na poziomie 5 tys. zł.

Moduł lb przeznaczony jest na inwestycje na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce.

Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie podwyższono z 20 do 22 tys. zł, kwota dofinansowania do 1 miejsca u dziennego opiekuna pozostała na poziomie 5 tys. zł.

Moduł 2 dotyczy dofinansowania do funkcjonowania miejsc utworzonych z udziałem środków poprzednich edycji Programu.

Moduł 3 kierowany jest do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego i dotyczy dofinansowania do tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania.

Moduł 4 przeznaczony jest dla podmiotów prywatnych i dotyczy dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki.

Termin składania ofert dla wszystkich modułów upływa z dniem 28 grudnia 2018 r.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia
MaluchPlus0MaluchPlusmaluchmaluch1MaluchPlus2MaluchPlus3MaluchPlus4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj