Wspólnie w słusznej sprawie
2018-12-12
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie będą wspólnymi siłami działać w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Porozumienie w tej sprawie podpisali dyrektor generalny naszego Urzędu Szymon Strzelichowski oraz pełniący obowiązki komendanta Szkoły Aspirantów st. kpt. Marek Chwała.

Porozumienie zakłada dobrowolną i nieodpłatną współpracę dotyczącą zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową czy innym zagrożeniem.

Sygnatariusze postanowili także wspólnie angażować się w rozwój pracowników obydwóch instytucji w sferze szeroko rozumianej kultury fizycznej.

Strony zobowiązały się do: prowadzenia wspólnych szkoleń dla pracowników, popularyzacji wiedzy o ochronie przeciwpożarowej, publikacji materiałów szkoleniowych, przeprowadzania ćwiczeń praktycznych i wymiany doświadczeń oraz do organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowym.
aspiranci
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj