Transmisja obrad sesji rady gminy
2018-11-27
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Bardzo proszę o informację, czy służby prawne MUW kontrolują wypełnianie przez samorządy nowych zasad, które obowiązują gminy od nowej kadencji?

Chodzi mi głównie o transmisję i archiwizowanie nagrań sesji rad miejskich, a dokładnie w Suchej Beskidzkiej. Podczas gdy inne miasta regionu i powiat takie transmisje przeprowadziły, w Suchej Beskidzkiej chyba nie. Co więcej, urząd nie udziela informacji, gdzie można takie nagranie znaleźć.

Czy samorządom, które nie zastosowały się do zapisów nowego prawa dot. transmitowania obrad rady, grożą jakieś sankcje?


Oto nasza odpowiedź:

Odpowiadając na pytanie dotyczące transmitowania obrad sesji Rady Gminy Sucha Beskidzka, przekazuję, że służby prawne Wojewody Małopolskiego nie kontrolują, czy gmina Sucha Beskidzka faktycznie przeprowadziła transmisję obrad Rady Gminy. W odniesieniu do innych jednostek samorządu terytorialnego kwestie te również nie są sprawdzane.

Służby prawne - w imieniu Wojewody jako organu nadzoru - w ramach nadzoru nad uchwałodawczą działalnością samorządu terytorialnego, sprawdzają, czy Statut danej jednostki samorządu terytorialnego zawiera wymagane prawem zapisy w tym zakresie.

Statut Gminy Sucha Beskidzka, przyjęty uchwałą Nr XLV/366/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z 16 października 2018 roku, zawiera wymagane prawem zapisy dotyczące transmitowania obrad Rady i udostępniania nagrania tych obrad.

Jednocześnie w przypadku otrzymania sygnału, że Gmina nie wypełnia ustawowych obowiązków, w zakresie, o którym mowa w pytaniu, służby prawne Wojewody występują do Gminy o udzielenie wyjaśnień oraz zwracają uwagę na konieczność przestrzegania prawa w powyższym zakresie. Również w tym przypadku Wydział Prawny i Nadzoru MUW niezwłocznie zwróci się ze stosownym pismem do władz gminy Sucha Beskidzka.

Jednocześnie nadmieniamy, że brak transmisji obrad sesji stanowi naruszenie prawa, ale nie skutkuje ono nieważnością uchwał podjętych na sesji.
20181115 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj