Wokół szczepień…
2018-11-19
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zwracam się z uprzejmą prośbę o przekazanie informacji dot. interwencji Urzędu Wojewódzkiego ws. szczepień:
1. Kto dokładnie odpowiada za decyzje ws. podjęcia interwencji?
2. Ile zawiadomień otrzymał UW od sanepidu?
3. Ile takich interwencji zostało przeprowadzonych w 2016, 2017 i 2018 r.?
4. Jaka jest minimalna i maksymalna wysokość grzywny?
5. Od czego zależy ustalenie wysokości kary?
I jeszcze jedno ważne pytanie: Dlaczego i przez kogo kary nie są egzekwowane.

Oto nasza odpowiedź:

Państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, sprawując nadzór nad wykonaniem obowiązkowych szczepień ochronnych, są wierzycielami obowiązku. Zgodnie z ustawą – w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku – wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych.
Wojewoda jest organem egzekucyjnym, który na wniosek wierzyciela (państwowego powiatowego inspektora sanitarnego) wszczyna egzekucję administracyjną i nakłada grzywnę w celu nakłonienia do wykonania obowiązku szczepień.
Wojewoda nie nakłada kar za nieszczepienie dzieci. Nakładane przez wojewodę grzywny są środkami egzekucyjnymi mającymi nakłonić rodziców do wykonania obowiązku szczepień.
W przypadku wykonania szczepień grzywny są umarzane.
Na postanowienia Wojewody można złożyć zażalenie do Ministra Zdrowia.
Zgodnie z ustawą każdorazowo nałożona grzywna nie może przekroczyć 10 000 zł. Ustawa nie określa minimalnej stawki. Wysokość grzywny zależy od uznania organu egzekucyjnego. W województwie małopolskim przyjęto zasadę, że grzywna będzie nakładana w wysokości 500 zł.
W 2016 roku Powiatowi Inspektorzy Sanitarni złożyli 11 wniosków, Wojewoda Małopolski wydał 11 postanowień o nałożeniu grzywny w celu wykonania obowiązku szczepień i wezwał do wykonania obowiązku.
W 2017 roku Powiatowi Inspektorzy Sanitarni złożyli 57 wniosków, Wojewoda Małopolski wydał 49 postanowień o nałożeniu grzywny w celu wykonania obowiązku szczepień i wezwał do wykonania obowiązku.
W roku 2018 wpłynęło 29 wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej, wydano jedno postanowienie o nałożeniu grzywny, 6 spraw umorzono, pozostałe są w toku rozpatrywania.
20181115 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj