O punktach informacyjno-doradczych w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom"
2018-10-31
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe dotyczące nowych punktów informacyjno-doradczych w MUW dla obywateli państw trzecich:

Chciałbym otrzymać informację o nowych punktach informacyjno-doradczych na Basztowej 22. Poprawnie rozumiem, że ten punkt działa tylko jak informacyjny? Czy można na Basztowej złożyć wniosek na Kartę pobytu? Albo tylko otrzymać informację? Czy można otrzymać listę usług oferowane przez punkt?

Oto nasza odpowiedź:

Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli państw trzecich w Krakowie (siedziba MUW przy ul. Basztowej) i w Nowym Sączu (delegatura Urzędu) uruchomione zostały 22 października 2018 roku. Jest to jedno z kluczowych działań realizowanych w ramach Projektu. Punkty utworzone zostały w celu zapewnienia cudzoziemcom przebywającym na terenie województwa małopolskiego kompleksowego doradztwa, pomocy i informacji dotyczących m.in. kwestii administracyjnych i prawnych, a także obowiązujących w Polsce zwyczajów. W ramach Punktów zapewnione zostanie również specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne).

Szczegółowe informacje nt. usług oferowanych w Punktach Informacyjno-Doradczych można znaleźć na stronie dedykowanej Projektowi w zakładce „O projekcie" - adres strony: https://malopolska.uw.gov.pl/mpc/

Pomoc udzielana jest w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim. Punkty czynne są w następujących godzinach: poniedziałki 10.00-18.00, wtorek-piątek 7.30-15.30. W ramach Punktu uruchomiona została również infolinia informacyjno-doradcza. Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej będą obsługiwać Punkt w Krakowie i w Nowym Sączu oraz infolinię w ramach projektu pod nr telefonu 12 426 90 01 w następujących godzinach:
- poniedziałek - 10.00-18.00 (obsługa infolinii w języku polskim oraz ukraińskim);
- wtorek - 7.30-15.30 (obsługa infolinii w języku polskim oraz angielskim);
- środka - 7.30-15.30 (obsługa infolinii w języku polskim oraz rosyjskim);
- czwartek - 7.30-15.30 (obsługa infolinii w języku polskim oraz ukraińskim);
- piątek - 7.30-15.30 (obsługa infolinii w języku polskim).

Wnioski w sprawach dotyczących legalizacji pobytu i pracy należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Przy Rondzie 6, Kraków. W Punkcie Informacyjno-Doradczym można uzyskać pomoc przy wypełnieniu wniosku przed jego złożeniem.
20181115 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj