Wokół koordynacji
2018-10-24
Otrzymaliśmy następujące pytanie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń wychowawczych i rodzinnych:

- Dlaczego rodzice, z których jedno jest za granicą, muszą miesiącami- jak twierdzą - czekać na decyzję ws.przyznania świadczenia 500plus?

- Ile trwa procedura i kiedy mogą od złożenia spodziewać się wypłaty?


Udzieliliśmy następującej odpowiedzi:

1 stycznia 2018 Wojewoda Małopolski przejął od Marszałka Woj. Małopolskiego ponad 68 tysięcy niezałatwionych spraw z wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz spraw z formularzy zagranicznych, co stanowiło około 25% wszystkich niezałatwionych do końca 2017 roku spraw w całej Polsce.

W 2016 roku ROPS w Krakowie załatwił 14 562 sprawy, zaś w roku 2017 - 16 342 sprawy.
Od czasu przejęcia zadania Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie podejmował szereg działań, w wyniku których systematycznie rośnie sprawność pracowników i tempo załatwiania spraw, od poziomu około 400 spraw tygodniowo na koniec pierwszego kwartału do około 1400 spraw tygodniowo we wrześniu 2018 roku.

W pierwszych trzech tygodniach października załatwiliśmy średnio ok. 1 530 spraw tygodniowo.

Zgodnie z danymi na koniec trzeciego kwartału 2018 roku, uprzejmie informuję, że Wydział Polityki Społecznej rozpatrzył około 20 tysięcy spraw przejętych. Do 23 października 2018 r. załatwiliśmy ok. 22 500 przejętych spraw.
Do rozpatrzenia pozostało 45 800 spraw. Szacujemy że do załatwienia przejętych spraw (utrzymując tempo załatwiania spraw przyjęte w planie naprawczym potrzebujemy ok. 42 tygodni pracy, czyli planujemy załatwić wszystkie sprawy przejęte do sierpnia 2019 r.

Równolegle do załatwiania spraw przejętych, wyodrębniona została osobna kolejka załatwiania spraw wpływających po 01.01.2018 r. już bezpośrednio do Wojewody Małopolskiego.
Jednocześnie od stycznia załatwiliśmy ok. 9 340 spraw z 29 064 które wpłynęły do Wojewody Małopolskiego – czyli ok. 1/3 spraw wpływających (32%).

Tym samym od momentu przejęcia zadania przez Wojewodę Małopolskiego w okresie niecałych 10 miesięcy załatwiono ok. 32 tys. spraw.

O ile ROPS w roku 2017 załatwiał średnio ok. 1 360 spraw miesięcznie, to Wydział Polityki Społecznej w okresie 10 miesięcy 2018 r. realizuje średnio ok. 3 200 spraw miesięcznie.

Od sierpnia w związku ze zwiększeniem zatrudnienia (środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) tempo załatwiania spraw uległo poprawie. W okresie sierpień – październik załatwiamy średnio ok. 5 300 spraw miesięcznie.


Czas oczekiwania na załatwienie sprawy wynika z:
• liczby przejętych spraw i zaległości powstałych w ROPS,
• braku kompletności części dokumentacji (braki powstają w wyniku braku weryfikacji przez gminy kompletności dokumentacji złożonej przez wnioskodawców) ,
• czasu oczekiwania na odpowiedzi z zagranicy (instytucja zagraniczna ma 2 miesiące na odpowiedź ale we współpracy z częścią instytucji zagranicznych także występują opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi).

Należy pamiętać, że załatwienie sprawy rozpatrywanej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest postępowaniem wymagającym dłuższego czasu niż to prowadzone przez jednostki samorządowe. Niejednokrotnie koniecznie jest pozyskanie informacji od zagranicznych instytucji właściwych, dokładne ustalanie okresów aktywności zawodowej/przebywania poza granicami kraju, co komplikuje postępowania i przedłuża ich przebieg.

Z uwagi na omówione wyżej kwestie liczby spraw przejętych i wpływających do MUW nie da się precyzyjnie określić terminu załatwienia pojedynczej sprawy. Sprawy przejęte planujemy załatwić do końca sierpnia 2019 r. z tym że przejęte sprawy z zakresu świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń opiekuńczych planujemy załatwić do końca 2018 r., ale w przypadku części spraw termin zakończenia może wydłużyć się do końca I kwartału 2019 r.

20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj