Wobec dyskusji o burmistrz Rabki-Zdroju
2018-10-18
Otrzymaliśmy następujące pytania prasowe:

- Proszę o odpowiedź jakie działania podjął wojewoda w sprawie wygaszenia mandatu burmistrz Rabki Zdrój Pani Ewy Przybyło, która prawomocnie została skazana w listopadzie ub. roku?

- Proszę o komentarz do artykułu „Rzeczpospolitej” (https://www.rp.pl/Wybory-samorzadowe/310179922-PiS-chroni-skazana-kandydatke-na-burmistrza.html)
Z niego dowiadujemy się, że Zbigniew Rau, wojewoda łódzki wzywa prezydent Łodzi Hannę Zdanowską do rezygnacji z kandydowania w wyborach, twierdząc, że jako skazana nie może pełnić funkcji w samorządzie. W podobnej sytuacji jest burmistrz Rabki-Zdroju. Również została skazana za przestępstwo umyślne, jej jednak wojewoda małopolski nie wzywa do rezygnacji z kandydowania w wyborach.

Proszę o komentarz, jak i informację, dlaczego wojewoda nie wzywa Ewy Przybyło do rezygnacji z kandydowania w wyborach. Czy wojewoda Piotr Ćwik popiera działania wojewody łódzkiego w tym zakresie?


Udzieliliśmy następujących odpowiedzi:

- Do Wojewody Małopolskiego jako organu nadzoru nad samorządem terytorialnym nie przekazano wcześniej informacji w sprawie wydania wyroku skazującego panią Ewę Przybyło - burmistrz Rabki-Zdroju.
W związku z przekazaną informacją podjęto czynności celem jej weryfikacji. Na obecnym etapie powyższe było możliwe jedynie o informacje dostępne w internecie.
Z pozyskanych informacji wynika, iż wyrokiem z listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Targu, na mocy którego skazano panią burmistrz na łączną kwotę grzywny w wysokości 6.000 zł. Wyrok ten jest prawomocny.
Z uwagi na okoliczność, iż wybory samorządowe mają się odbyć w najbliższą niedzielę, na obecnym etapie organ nadzoru nie znajduje racjonalnych przesłanek do podjęcia działań nadzorczych względem pani burmistrz w związku z wydanym wyrokiem.
Niemniej organ nadzoru będzie monitorował sytuację w tej sprawie w związku z kandydowaniem pani Ewy Przybyło na stanowisko burmistrza gminy Rabka-Zdrój. Ewentualne czynności nadzorcze będą mogły być podjęte dopiero po wyborach i po dokonaniu szczegółowej analizy prawnej tego przypadku w kontekście obowiązujących regulacji prawnych oraz także szerszej dyskusji prawnej w podobnej sprawie, która jest powszechnie znana i jest rozpowszechniania w wielu mediach.
- Odnosząc się do dyskusji medialnych dotyczących burmistrz Rabki-Zdroju – przekazujemy, że Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie do wczoraj nie posiadał informacji o wyroku, którego ta dyskusja dotyczy.

Obecnie te informacje weryfikujemy.

Jeśli się potwierdzą, a jednocześnie pani Ewa Przybyło zostanie wybrana na stanowisko burmistrza Rabki-Zdroju – zostaną podjęte czynności wyjaśniające, a w ich następstwie ewentualne czynności nadzorcze.

Podkreślamy przy tym, że wszyscy są równi wobec prawa.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj