O rezydentach
2018-10-17
Otrzymaliśmy następujące pytania dotyczące lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury:

W związku z materiałem, który przygotowujemy bardzo proszę o informację, ilu rezydentów w naszym województwie do tej pory podpisało umowy gwarantujące wyższe wynagrodzenia w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce przez dwa z pięciu lat po zakończeniu specjalizacji? Jaki to procent wszystkich lekarzy obecnie odbywających kształcenie specjalizacyjne w naszym województwie w trybie rezydenckim?

Udzieliliśmy następującej odpowiedzi:

Aktualnie (wg stanu na dzień 15.10.2018 r.) w województwie małopolskim liczba lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury wynosi 1597 osób. Jednocześnie (wg stanu na dzień 15.10.2018 r.) do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęły deklaracje 1266 lekarzy rezydentów (w tej liczbie są również osoby, które w okresie od 1 lipca 2018 r. do 15.10.2018 r. zakończyły szkolenie specjalizacyjne na terenie województwa małopolskiego).
Ponadto zaznaczamy, że kwestia aneksowania umów rezydenckich (w związku ze składanymi przez lekarzy deklaracjami) należy do kompetencji jednostek szkoleniowych.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj