Inwestycja przy ul. Krowoderskiej 62
2018-10-11
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe dotyczące inwestycji przy ul. Krowoderskiej 62:

Jaka jest decyzja wojewody odnośnie zażalenia na decyzje Urzędu Miasta Krakowa. Chodzi o inwestycję na podwórku przy ul. Krowoderskiej 62.

Sąsiedzi inwestycji, którzy nie zostali uznani za stronę w postępowaniu, domagali się wznowienia postępowania w sprawie zakończonej wydaniem w dniu 15.01.2018 r. decyzji Nr 85/6740.1/2018 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oficyny tylnej wraz z instalacjami wewnątrz budynku: wod.-kan.-c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczną, teletechniczną i niskoprądową, zagospodarowanie działki wraz z budową dojść oraz terenów zielonych, budowa instalacji wewnętrznych terenowych: wod. kan.-c.o., elektrycznej i niskoprądowej - na dz. nr 19 obr. 116 – Śródmieście przy ul. Krowoderskiej 62 w Krakowie”.

Urząd Miasta wydał postanowienia o odmowie wznowienia postępowania oraz postanowień o odmowie wstrzymania wykonania decyzji.

Zostało złożone przynajmniej jedno zażalenie na to postanowienie i wraz z aktami sprawy miało zostać przekazane do Wojewody Małopolskiego, który miał ocenić prawidłowość przeprowadzonego postępowania.

Bardzo proszę o wiadomość, jak wojewoda rozstrzygnął tę sprawę.

Inwestycja już trwa i bulwersuje mieszkańców.


Oto nasza odpowiedź:

Zażalenie Wspólnoty Mieszkaniowej Świętej Teresy na postanowienie PMK o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją z 15.01.2018 r. (w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku mieszkaniowego wielorodzinnego oficyny tylnej) wpłynęło do Wojewody Małopolskiego dopiero 19.09.2018 r.

Sprawa będzie rozpatrywana według kolejności wpływu i zależnie od stopnia jej skomplikowania.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj