O akcji protestacyjnej pracowników WUOZ
2018-10-08
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe dotyczące akcji protestacyjnej pracowników WUOZ:

- Czy wojewoda wie o akcji protestacyjnej pracowników WUOZ (na ogłoszeniach o tym widnieje znaczek „Solidarność”), którzy nagłaśniają, iż od stycznia czekają na wypłacenie przyznanych podwyżek i żądają ich natychmiastowego wypłacenia?< br/>
- Ilu osobom z WUOZ zostały przyznane podwyżki i dlaczego nie są wypłacane?

- Czy wojewoda będzie interweniował? Jak i kiedy?


Oto nasza odpowiedź:

Przedstawiciele Pana Wojewody są w kontakcie z protestującymi – na spotkaniu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, protestujący zaprezentowali swoje postulaty i oczekiwania.

Jeżeli chodzi o sytuację finansową WUOZ, to budżet Wojewódzkiego Urzędu Zabytków w Krakowie został na 2018 rok zwiększony z przeznaczeniem na:

1. Wzrost zatrudnienia od 1 stycznia 2018 r. o 3 etaty członków służby cywilnej o łączną kwotę 182 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wyposażenie stanowisk pracy. Kwota wydatków na wynagrodzenia wynosi 126 000 zł.

2. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi (podwyżka) dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie w 2018 roku o łączną kwotę 379 000 zł, w tym wzrost wynagrodzeń o kwotę 315 000 zł.

Środki przyznane na wzrost zatrudnienia oraz podwyżki wynagrodzeń zostały uwzględnione przez Wojewodę Małopolskiego w projekcie budżetu dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie na 2019 rok, jako trwałe skutki zmian.

W ciągu roku sytuacja kadrowa WUOZ ulegała zmianom, w dalszej kolejności pan Jan Janczykowski odszedł na emeryturę, jego obowiązki pełni obecnie zastępca (pani Dominika Długosz). Pani Dyrektor dąży do zaspokojenia potrzeb pracowników i wypracowania rozwiązań, które będą ich satysfakcjonowały. Jest też w stałym kontakcie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. Dziś także pan Wojewoda spotkał się z przedstawicielami protestujących.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj