Reaktywacja medycyny szkolnej
2018-09-14
Otrzymaliśmy następujące pytanie dotyczące reaktywacji medycyny szkolnej:

Prosimy o udzielenie informacji ile placówek w regionie wystąpiło o dotacje na rzecz wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Jaki procent kwoty przeznaczonej na ten cel wydatkowano? Czy dotacje cieszyły się dużym zainteresowaniem placówek oświatowych? Jeżeli znana jest Państwu liczba gabinetów szkolnych na terenie województwa to proszę o jej podanie i jak to się ma do ogólnej liczby szkół?

Oto nasza odpowiedź:

w 2017 roku w województwie małopolskim jednostki samorządu terytorialnego oraz prywatne podmioty prowadzące szkoły wystąpiły o dotację dla 972 szkół w celu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Wnioski zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ze 147 gmin (80,8%), ze wszystkich - tj. 22 powiatów - (w tym z 3 miast na prawach powiatu), z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz od 22 podmiotów prywatnych prowadzących szkoły.

Na dofinansowanie wyposażenia gabinetów w województwie małopolskim przyznano kwotę w wysokości 5 553 376,67 zł, wydatkowano 93,5% przyznanej kwoty.

W województwie doposażono w sprzęt 694 gabinety, które już istniały wcześniej, oraz utworzono 287 nowych gabinetów. Łącznie w 2017 r. doposażono w sprzęt 981 gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Informacje w zakresie ogólnej liczby szkół posiada Kuratorium Oświaty.
20180906 infoooo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj