Pismo dotyczące nieprawidłowości w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie
2018-09-04
Otrzymaliśmy następujące pytania dotyczące nieprawidłowości w Powiatowym domu Pomocy Społecznej w Płazie

Związki zawodowe, które powstały w Powiatowy Domu Pomocy Społecznej w Płazie zwróciły się do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z pismem dotyczącym nieprawidłowości w placówce. Chodzi o catering, który PDPS przygotowuje dla zewnętrznych instytucji i jak się okazuje prywatnych imprez przedstawicieli władz powiatu chrzanowskiego. 25 lipca PDPS przygotował poczęstunek na prywatną imprezę imieninową wicestarosty Krzysztofa Kasperka. Panie musiały przyjść do pracy godzinę wcześniej, by się tym zająć, a związki zawodowe do dziś nie otrzymały odpowiedzi na pytania, kto płacił za produkty i dodatkową godzinę pracy.

Czy w świetle prawa takie praktyki są dopuszczalne? Czy, kiedy i jakie działania zamierza podjąć MUW w Krakowie, by wyjaśnić tę sprawę?

Oto odpowiedź, którą wysłaliśmy:

informuję, iż Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 30 sierpnia 2018 roku zwrócił się do Starosty Chrzanowskiego o ustosunkowanie się do pisma Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie.
Po uzyskaniu odpowiedzi podjęte zostaną stosowne działania.
20180906 infoooo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj