Wokół działek w Bugaju
2018-09-03
Otrzymaliśmy następujące pytania dotyczące działek w Bugaju:

1. Czy wojewoda podjął już decyzję dotyczącą sprzedaży w trybie bezprzetargowym dwóch działek w Bugaju (w załączniku tekst dotyczący tych działek, gdzie do niedawna było boisko i działki obok)? Czy faktycznie będzie to 1 procent ich wartości?
2. Czy możecie Państwo ustalić, jakiej wysokości rekompensatę za te działki wcześniej zakon dostał?


Oto nasza odpowiedź:

informacje na ten temat są opublikowane tutaj.

Dodam tylko, że po przeanalizowaniu wniosku, o którym mowa na początku przywołanego tekstu, zwróciliśmy się do Starosty Wadowickiego (wczoraj, 30.08.) z prośbą o jego uzupełnienie m.in. przez wskazanie, jakie są plany Klasztoru, jeśli chodzi o zagospodarowanie nieruchomości po jej ewentualnym nabyciu.

Decyzja Wojewody odnośnie do zbycia nieruchomości i formy, w jakiej mogłoby to nastąpić, zapadnie dopiero po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od Starosty i ponownym przeanalizowaniu uzupełnionej dokumentacji.

Odnosząc się do pytania dotyczącego wysokości rekompensaty dla zakonu za przejęte przez Państwo działki, wyjaśniamy, że dane te nie są w dyspozycji Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Uczestnikiem postępowania przed Komisją Majątkową, w którym doszło do zawarcia ugody, mógł być bowiem Wojewoda Bielski. Kalwaria Zebrzydowska do końca 1998 roku położona była bowiem na terenie województwa bielskiego.
20180906 infoooo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj