Szkody spowodowane przez suszę
2018-08-24
Otrzymaliśmy następujące pytanie dotyczące szkód spowodowanych przez suszę na terenie województwa małopolskiego:

Ile gospodarstw ucierpiało i na jaką kwotę szacowane są szkody w Małopolsce? W których rejonach województwa straty są najdotkliwsze, jakie uprawy i ile procent zostało zniszczonych?

Udzieliliśmy następującej odpowiedzi:

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie nr 3 IUNG w Puławach (obrazującym najwyższy spadek KBW), susza wystąpiła w uprawach: zbóż jarych na 7,05% powierzchni gruntów ornych, zbóż ozimych na 4,08% powierzchni gruntów ornych, krzewach owocowych na 4,05 % powierzchni gruntów ornych, truskawkach na 4,04% powierzchni gruntów ornych i drzew owocowych na 0,06% powierzchni gruntów ornych. Natomiast w raporcie nr 4 IUNG w Puławach, wskaźniki wykazują dalszy spadek zagrożenia suszą i wynosiły odpowiednio, w przypadku: zbóż jarych 2,23% powierzchni gruntów ornych, zbóż ozimych 0,98% powierzchni gruntów ornych, krzewów owocowych 0,34 % powierzchni gruntów ornych, truskawkach 4,04% powierzchni gruntów ornych i drzew owocowych 0,02% powierzchni gruntów ornych.

W związku z powyższym, województwo małopolskie zostało dotknięte suszą rolniczą w najmniejszym stopniu spośród wszystkich województw w kraju. Równocześnie informuję, iż wg raportów nr 5 - 8 IUNG-PIB w Puławach (zamieszczonego na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/) za okres od 1 maja do 31 lipca 2018 r., w województwie małopolskim, spadek klimatycznego bilansu wodnego nie przekroczył wartości krytycznych dla żadnej z upraw oraz kategorii glebowych.

Na dzień 14 sierpnia 2018 roku, szkody spowodowane wystąpieniem suszy zostały zgłoszone przez 28 gmin z terenu województwa małopolskiego. Na podstawie złożonych wniosków, ogółem poszkodowanych zostało 780 rolników, powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi 6 155 ha, a powierzchnia działek, na których szkody wyniosły powyżej 70 % to 2 300 ha. Szacunkowa wartość strat wynosi 19 781 481 zł. Najbardziej poszkodowane w wyniku suszy zostały gminy w powiecie dąbrowskim: Radgoszcz - 250 poszkodowanych rolników, Olesno - 176 poszkodowanych rolników i Dąbrowa Tarnowska - 115 poszkodowanych rolników.

Powyższe dane podane są w oparciu o złożone przez urzędy gmin wnioski o oszacowanie szkód i ulegną zmianie po zakończeniu prac Komisji Wojewódzkiej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj