Kolejne promesy dla małopolskich samorządów
2018-08-14
Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przyznał kolejne promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach podziału środków rządowe wsparcie otrzymają samorządy: Myślenic, Rabki-Zdroju, Koniuszy, Trzciany, Stryszawy i Powiatu Dąbrowskiego.

Wysokość dotacji dla wymienionych jednostek wyniesie łącznie 2 mln 340 tys. złotych. Ze środków tych dofinansowanych zostanie 9 zadań związanych z remontem dróg gminnych, jedno dotyczące odbudowy przepustu, a także jedno dotyczące remontu mostu.

Szczegółowy wykaz promes:
• Myślenice – promesa w wysokości 60 tys. złotych na realizację zadania pn.: remont drogi gminnej na Jaworzynę nr 540260K, działka nr 1007/1, obręb 0005, w miejscowości Głogoczów w km 0+020-0+220,
• Rabka-Zdrój – promesa w wysokości 240 tys. złotych na realizację zadań pn.: remont drogi gminnej ul. Aleja Tysiąclecia nr K364511 w Rabce-Zdroju w km 0+260-0+310, 0+330-0+400 oraz 0+420-0+700, a także remont drogi gminnej ul. Wójtowiczowa nr K364556 w Rabce-Zdroju w km 0+000-0+035 oraz 0+316-0+373,
• Koniusza – promesa w wysokości 800 tys. złotych na realizację zadań pn.: remont drogi gminnej 160498K "Malina"- P. Lewandowska relacji Polekarcice - Łyszkowice w km 0+000-0+750; remont drogi gminnej 160552K Wierzbno - Szarbia "Zalesie" w miejscowości Wierzbno w km 0+000-0+630, a także remont drogi gminnej 160613K Glewiec - Glew w km 0+000-0+500,
• Trzciana- promesa w wysokości 120 tys. złotych na realizację zadania pn.: remont drogi gminnej Trzciana - Wrona nr drogi 580511K, nr działki 1076 w miejscowości Trzciana w km 0+000-0+400,
• Stryszawa – promesa w wysokości 170 tys. złotych na realizację zadania pn.: odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Stryszawa Miki, Zapadliny G 1215072 100007 (nr ewidencyjny 1679) w Stryszawie w km 0+090,
• Powiat Dąbrowski – promesy w wysokości 950 tys. złotych na realizację zadania pn.: remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki w miejscowości Radgoszcz w km 10+421.
20180014 promesa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj