Nowe samochody dla Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie
2018-08-02
W siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie zakupu samochodów dla Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. W wydarzeniu wziął udział wicewojewoda małopolski Józef Gawron, dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Szymon Strzelichowski, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie Łukasz Najder oraz dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie Adam Ślusarczyk.

Umowa pozwoli na sfinansowanie zakupu czterech pojazdów spełniających określone kryteria dla realizacji zadań należących do kompetencji Państwowej Straży Rybackiej. Zakup nowych pojazdów ułatwi jednostce wykonywanie zadań i obowiązków. Straż Rybacka niejednokrotnie musi podejmować interwencje w terenie. Stanowi to nie tylko wyzwanie dla funkcjonariuszy, ale także wymaga wykorzystania przez nich nowoczesnego sprzętu technicznego.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w ramach działania „Kontrola i egzekwowanie”, w zakresie Priorytetu 3. „Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
20180802 panstwowa straz rybacka 120180802 panstwowa straz rybacka 220180802 panstwowa straz rybacka 3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj