Informacja na temat przetargów
2018-07-31
W związku z pytaniami dotyczącymi przetargów – przedstawiamy informacje w tej sprawie.

Firmy budowlane donoszą, że wiele przetargów nie dobywa się lub jest unieważnianych, bo oferenci proponują zbyt wysokie koszty realizacji inwestycji w porównaniu z tymi zawartymi w kosztorysach. Czy faktycznie jest na rynku taka sytuacja? Czy ponosicie Państwo konsekwencje trudnej sytuacji na rynku budowlanym? Ile w tym roku przetargów ogłosiliście, ile z nich nie zostało rozstrzygniętych? Czy to więcej, czy mniej niż przed rokiem? Czy zdarzają się przypadki, w których oferent zostanie wyłoniony, ale i tak nie dochodzi do podpisania ostatecznej umowy? Ile takich przypadków już było w tym roku? Więcej, czy mniej niż przed rokiem?

Nie prowadzimy analizy aktualnej faktycznej sytuacji na rynku budowlanym, więc nie możemy potwierdzić występowania opisanej w pytaniu sytuacji.

Wykaz postępowań Wydziału Administracji i Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczących robót budowlanych w latach 2017-2018:
• 2018 r. – 1 postępowanie - zostało rozstrzygnięte zgodnie z szacowaną wartością zamówienia;
• 2017 r. – 10 postępowań (liczba ta obejmuje też postępowania ponawiane), w tym 4 postępowania unieważnione (w trzech oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w jednym – nie została złożona żadna oferta).

Wydział Administracji i Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nie spotkał się z taką sytuacją jak opisana w ostatnim pytaniu.

Natomiast w ramach obsługi Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie otrzymuje informacje od beneficjentów Funduszu, którzy zobowiązani są do dokonania wyboru wykonawcy, że w wielu wypadkach uzyskane oferty przewyższają kwotową wartość zadań szacowanych na podstawie kosztorysów inwestorskich. Bardzo często zdarza się również sytuacja braku oferty, czyli braku zainteresowania tematem.

W zakresie remontów cmentarzy wojennych gminy, które otrzymują dotacje z budżetu wojewody, mają podobne problemy. Przetargi, które przygotowuje Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, jak na razie zakończyły się pozytywnie. W przypadku procedur wyboru wykonawcy w granicach 30 tys. EUR, które Wydział prowadzi samodzielnie, w kilku przypadkach należało powtórzyć zapytanie ofertowe z powodu braku chętnych przy pierwszym podejściu.
20171220 infor
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj