Informacja dotycząca wynagrodzeń komendantów Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie
2018-07-31
Otrzymaliśmy następujące pytania dotyczące wynagrodzeń komendantów Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie oraz pracowników tej jednostki:

-  Ile wynosiło wynagrodzenie Komendanta Państwowej Straży Rybackiej w Małopolsce  Łukasza Strzelewicza na dzień złożenia przez niego rezygnacji?(proszę o podanie wynagrodzenia łącznego oraz z rozbiciem na wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, ewentualnie inne dodatki)

-  Ile wynosi wynagrodzenie powołanego w czerwcu br. nowego Komendanta Państwowej Straży Rybackiej w Małopolsce Łukasza Najdera? (proszę o podanie wynagrodzenia łącznego oraz z rozbiciem na wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, ewentualnie inne dodatki)

- Jakimi przyczynami spowodowany jest tak duży, kilkudziesięcioprocentowy, wzrost wynagrodzenia Pana Łukasza Najdera w stosunku do wynagrodzenia jego poprzednika Łukasza Strzelewicza?

-  Czy inni pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego również otrzymali w czerwcu br. kilkudziesięcioprocentowe podwyżki wynagrodzeń?

-  Ilu pracowników zatrudnia Państwowa Straż Rybacka w Małopolsce ?

-  Ile wynosi fundusz płac Państwowej Straży Rybackiej w Małopolsce ?

Udzieliliśmy następującej odpowiedzi:

-  Jest to pytanie o pensje konkretnych osób. Tymczasem informacje ad personam nie stanowią informacji publicznej. Pytania kolejne również nie odnoszą się do informacji publicznej, lecz oddają przyjęte z góry i w sposób dość dowolny założenia dotyczące polityki kadrowo-płacowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Państwowa Straż Rybacka w Małopolsce zatrudnia 12 pracowników (razem z komendantem) z działu 050 (rybactwo) i 2 pracowników z działu 010 (łowiectwo). Wydatki płacowe PSR wynoszą 560 tys. zł z działu 050 i 66 tys. zł z działu 010.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj