Informacja na temat wniosków organów prowadzących szkoły starających się o dofinansowanie z programu „Niepodległa”
2018-07-12
W związku z pytaniami dotyczącymi wniosków organów prowadzących szkoły starających się o dofinansowanie z programu „Niepodległa” – przedstawiamy informacje w tej sprawie.

1. Ile wpłynęło takich wniosków od organów prowadzących?
2. Jakie to najczęściej inicjatywy - wycieczki? wystawy? (jeżeli mogłabym prosić o jakiś przykład)?
3. Jak wygląda procedura oceny wniosków - jakiego rodzaju inicjatywy mają największe szanse na uzyskanie dopłaty?
4. Dużo wniosków nie spełniło wymogów formalnych?

Na ten moment mamy zarejestrowane 173 wnioski. Trwa ich ocena formalna.

Wystawa i wycieczka jest elementem obowiązkowym projektu, więc wydarzenia te planowane są przez wszystkich wnioskodawców. Wycieczka to najczęściej: Kraków, Warszawa, Oświęcim, Gdynia, COP, Lwów, Wilno oraz lokalne, do miejsc związanych z I WŚ oraz okresem II Rzeczypospolitej. Jeśli chodzi o wystawy, to najczęściej chodzi o: prezentację prac związanych z wycieczkami, upamiętnienie lokalnych wydarzeń i osób związanych z rocznicą, prace konkursowe w ramach Programu Niepodległa.

Szczegółowe zasady oceny wniosków określa rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym wojewoda będzie rekomendował do dofinansowania wszystkie wnioski, które uzyskają min. 20 na 25 możliwych punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej. Rekomendację uzyskają zatem projekty zgodne z zakresem Programu, przedstawiające rzeczowe i spójne działania służące osiągnięciu celu Programu, w realizacji których została zaproponowana najlepsza dla odbiorców forma i sposób realizacji zadania i w wyniku których zostanie upowszechnione wśród uczestników (uczniów) i obserwatorów (rodziców, społeczności lokalnej) zaangażowanie w projekt i wiedza o wydarzeniach sprzed wieku.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj