Informacja na temat kontroli prowadzonych przez MUW w zakresie organizacji ruchu w Małopolsce
2018-07-06
W związku z pytaniami dotyczącymi kontroli prowadzonych przez MUW w zakresie organizacji ruchu w Małopolsce – przedstawiamy informacje w tej sprawie.

Czy kontrola była prowadzona tylko w Krakowie? Czy skupiamy się tylko na Krakowie czy kontrolujemy też inne miasta? Czy przedmiotem kontroli była tylko strefa płatnego parkowania?

Wszystkie kontrole, również te z zakresu ruchu drogowego, są kontrolami planowanymi, których plan – corocznie – jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Plan kontroli na 2015 r. (w którym uwzględniono Urząd Miasta Krakowa, w tym Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) został zatwierdzony jeszcze w 2014 r. przez wojewodę J. Millera.
Plan jest dostępny pod adresem
www.bip.malopolska.pl
Plan na 2016 r.
www.bip.malopolska.pl
Plan kontroli na 2017 r.
www.bip.malopolska.pl

W latach 2015 -2017 z zakresu zarządzania ruchem drogowym objęte były corocznie 4 jednostki (starostwa bądź miasta na prawach powiatu).

Przedmiotem kontroli nigdy nie była wyłącznie strefa płatnego parkowania. Natomiast w przypadku miasta Krakowa, gdzie nie tylko skontrolowano strefę płatnego parkowania, trudno było pozostać obojętnym na informacje o problemach z nią związanych, dostępnych w owym czasie m.in. na portalach społecznościowych.
Skala tych informacji zdecydowanie przekraczała „zwyczajowe” zgłoszenia o nieprawidłowościach w ruchu drogowym, które wpływały (i wpływają) do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Stąd między innymi kontrola krakowskiej strefy płatnego parkowania. Kontrolując organizację ruchu tej strefie, wzięto również pod uwagę jej skalę, wielkość i bezpośredni wpływ na ruch drogowy. Ta skala jest i będzie nieporównywalna do żadnego innego miasta w Małopolsce.

Kontrola w ZIKiT została przeprowadzona w 2015 r., a wystąpienie pokontrolne miało miejsce w marcu 2016 r.
Podkreślamy, że jednostka kontrolowana nie wniosła absolutnie żadnych uwag do ustaleń z kontroli - pierwotnie opisanych i przekazanych jednostce kontrolowanej w projekcie wystąpienia pokontrolnego, które w związku z tym - uzupełnione o wnioski i zalecenia pokontrolne - zostały przesłane do Prezydenta Miasta Krakowa w wystąpieniu pokontrolnym w marcu 2016 r. Kontrola ZIKiT skończyła się oceną pozytywną z uchybieniami i nieprawidłowościami.

W latach 2016-2017 przeprowadzono w sumie 8 kontroli z zakresu zarządzania ruchem. Jak można wyczytać z wystąpień pokontrolnych, nie kontrolowano w owym czasie stref płatnego parkowania. Wszystkie wystąpienia pokontrolne dostępne są pod adresem www.bip.malopolska.pl

W 2016 r. Wydział Infrastruktury po zgłoszeniu obywatela, interweniował tylko raz w sprawie wyznaczania miejsc dla osób posiadających kartę parkingową (miejsc postojowych dla niepełnosprawnych). Interwencja ta dotyczyła miejscowości Krynica-Zdrój.

W 2018 r. Wydział Infrastruktury, odpowiedzialny za sprawy z zakresu nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym, nie wskazał do Planu kontroli żadnych jednostek zarządzających ruchem w województwie, ponieważ zaplanowano doraźny nadzór nad wszystkimi strefami płatnego parkowania na terenie całej Małopolski. Takie działanie związane było z dużo większym doświadczeniem pracowników Wydziału Infrastruktury, wynikającym z dotychczas przeprowadzonych kontroli oraz orzecznictwa (np. stanowiska przyjętego uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 października 2017 r. nr II GPS 2/17).
Zadanie to jest w trakcie realizacji.
MUW_INFORMACJA
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj